Helligdagsplan for Straume & Haugland

Turnus­kalen­der 2024

Turnus­kalender­ 2024

Tide buss ‒ YTF Rutepakke Vest

 

Med YTFs turnuskalender vet du hvor du er på turnusen din til enhver tid ved å se på uketallene i parentes ().Last ned PDF fil…

 

 

 

 

Som medlem i Yrkestrafikkforbundet, og som ansatt i Tide er du omfattet av ulike forsikringer. Tillitsvalgte i Rutepakke vest har laget en oversikt for deg. Oversikten er forenklet, for nøyaktig informasjon må du lese forsikringsbevis og vilkår.

Oversikt over hvilke personalforsikringer du er omfattet av hos Tide, finner du i Personalhåndboken på Edit under stien: « HjemForsikringerPersonforsikringer ».

Oversikt over YTFs obligatoriske medlemsforsikringer og forsikringsbevis finner du ved å trykke på lenken under:

YTF – obligatoriske forsikringer

 

 

1 G = Folketrygdens grunnbeløp = 118 620 kr ( 2023 )

 

Nedenfor finner du en oversikt over din obligatoriske forsikringsdekning hos Tide og YTF. Trykk på menyene for å åpne/lukke:

 

 

 

 

Velg Gruppe for å se din hellig­dags­plan

Vis alle
 
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027

Forklaring:

“Fri” betyr fri – alltid og uansett.

“Tjeneste” betyr arbeids­plikt – men ikke arbeids­rett. Du vil sann­syn­lig­vis jobbe disse dagene, men kan få fri enkelte dager.

Godtgjørelser:

Julaften og nyttårsaften etter kl. 18.00 godtgjøres med 100 % ubekvemstillegg og 100 % overtidstillegg (totalt 200 %).

Skjærtorsdag, langfredag, 1. og 2. påskedag, 1. og 17. mai, Kr. Himmelfartsdag, 1. og 2. pinsedag, 1. og 2. juledag, samt etter kl. 15.00 på jul-, påske-, pinse- og nyttårsaften, betales 100 % tillegg.

 

 

Tillitsvalgte — YTF Rutepakke Vest 2022

 

Straume: e-post logo This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

Avdelings­tillits­valgt / Leder:

Lene Thon

 

e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

mobil: mob len

 

Silvia Johansen

Tillits­valgt Straume:

Silvia Marie Johansen

e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
mobil: mob dag
Bjarne Kristian Sakseid

 

Haugland: e-post logo This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Tillits­valgt Haugland:

Dag Eldar Tangen

e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
mobil: mob dag
Tone Marie Basteson

Vara­tillits­valgt Haugland:

Tone Marie Basteson

e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
mobil: mob tone marie

 

 

 

Velg pulje for å se din hellig­dags­plan

Vis alle
 
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027

Forklaring:

“Fri” betyr fri – alltid og uansett.

“Tjeneste” betyr arbeids­plikt – men ikke arbeids­rett. Du vil sann­syn­lig­vis jobbe disse dagene, men kan få fri enkelte dager. Døgnhvil, ukehvil og maks. 6 dager sam­men­heng­ende arbeid over­holdes.

Godtgjørelser:

Julaften og nyttårsaften etter kl. 18.00 godtgjøres med 100 % ubekvemstillegg og 100 % overtidstillegg (totalt 200 %).

Skjærtorsdag, langfredag, 1. og 2. påskedag, 1. og 17. mai, Kr. Himmelfartsdag, 1. og 2. pinsedag, 1. og 2. juledag, samt etter kl. 15.00 på jul-, påske-, pinse- og nyttårsaften, betales 100 % tillegg.

 

 

Kontakt oss:

Send This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. til YTF Rutepakke Vest, Straume

Send This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. til YTF Rutepakke Vest, Haugland

Besøk YTF Rutepakke Vest på Facebook